Utillatge

Utillatge de llenya per cuina a Menorca

Tot el que és material de cuina s'encabeix dintre d'aquesta categoria. Culleres, espàtules, forquilles, morters, rodets de cuina, posts per tallar... Sempre que es pugui trobar a una cuina i estigui fet de llenya, es considera utillatge. És, potser, de les peces que manco es prodiguen al taller, i que es reserva la seva elaboració pel moment d'anar a mostrar els dots a altres territoris a través de fires.