Què faig

L'OFICI D'ARADER

L’arader és el nom que rep a Menorca el fuster artesà que es dedica a elaborar tot tipus d’eines i estris necessaris per a les diferents feines agrícoles: arades, càvecs, aixes, forques, carros, barreres, etc. Abans de la industrialització, aquest era un ofici imprescindible per a l’economia menorquina, ja que la majoria de la gent es dedicava a les feines del camp i, per tant, era molt necessari que hi hagués algú que es dediqués a construir, reparar i mantenir en perfecte estat les eines que els pagesos utilitzaven en les tasques agrícoles. arada romana.

Un dels estris que elaborava l’arader, i d’on prové el nom de l’ofici, són les arades. Abans de la mecanització del camp, aquest utensili introduït a l’illa pels romans era un estri quotidià i primordial per a la gent del camp, ja que no hi havia la maquinària actual i l’empraven a tots els llocs i explotacions agropecuàries.

A més a més, també construïa barreres per col·locar als portells de les tanques i dels llocs, els mànecs de tot tipus d’eines, carros i carruatges, taules i bancs de pagès, etc. La matèria primera que utilitzaven per fer tota la seva producció era, i continua sent, la llenya d’ullastre.

Actualment, gracies a la dedicació de persones com n'Ovidi, encara es conserva aquest ofici, que normalment es transmet de generació en generació, encara que les comandes han canviat sensiblement i la feina més demanada a l’arader avui dia són les barreres d’ullastre per als xalets i les cases de camp, a més d’arrabandors i la reparació dels mànecs de les eines que encara es fan servir al camp o en jardineria.

n'Ovidi ha recollit tota aquesta tradició i ha conseguit actualitzar la professió utilitzant les tècniques milenaries per a fins molts diversos, com la decoració de locals, la elaboració de plomes, baldufes, lletres o trofeus.

font: culturapopularmenorca.cat