BARANES I PASSAMANS

Baranes i passamans de llenya a Menorca

Normalment fetes amb troncs sencers, ben visible l'origen de la matèria, les baranes i passamans es troben a Menorca a llocs com els miradors o escales que passen pel Camí de Cavalls, tot i que la seva funció permet emprar-les també a interiors. Precisament per la seva presència per la transitada via natural, és una de les peces que més es demana, enfora, però, de la demanda de barreres d'ullastre.