Restauració

Restauració i Recuperació d'eines i etnología de Menorca

La llenya, com a element viu, acusa el pas del temps, per la qual cosa a vegades és necessari fer-li una repassada. Dintre de la restauració, però, destaquen les feines de recuperació d'eines del camp que estan en desús o s'empren de manera molt puntual. És el cas de carros i sínies, però es restauren tot tipus d'elements.