La Llenya

UNA MATÈRIA PRIMERA SEMPRE VIVA

La llenya és indestriable de la feina de l’arader. I tot i que la majoria de les peces es fabriquen amb ullastre, són infinites les llenyes que es poden emprar per fer alguns dels objectes que surten del taller de n’Ovidi. Tanmateix, i per conèixer el procés de com es tracta aquesta matèria primera essencial, s’agafa de referència l’ullastre menorquí, que és, al cap i a la fi, el que era a l’abast de la gent del camp.

Selecció i tall

La primera passa per la feina d’arader és saber triar la llenya adequada. A ulls no avesats, qualsevol branca podria ser vàlida. Però els troncs que millor resultat donen són aquells tallats en les llunes velles del gener i l’agost. També l’edat de la branca influeix, essent les més adequades aquelles que volten entre els 8 i 10 anys de creixement, sempre millor si venen d’una soca que ja ha estat tallada de manera prèvia.

Assecat

El segon pas és el de assecat. Aquí, els temps i tècniques difereixen segons el tipus de llenya. Però la d'ullastre, que és la que més s'empra, se sol deixar assecar a cel ras durant un any i mig. I després, passa a dintre del taller, on completa el procés a cobert. És important poder completar l'assecament de manera lenta, per tal que la llenya no s'esqueixi. Tanmateix, i en ser una matèria viva fins i tot després de tallada, mai es pot assegurar al 100% que no farà trenc.

Selecció de la llenya

Aquesta és la passa més important de totes, ja que no tots els troncs serveixen al mateix propòsit, i la mala elecció d’un tió pot suposar no treure’n el resultat esperat. De fet, aquesta feina de selecció de troncs i branques per a fins concrets, ja comença quan es fa la selecció i tall a la natura, rebutjant el que no sigui del tot idoni per a qualsevol de les tasques de l’arader.

Fabricació de peces

El darrer pas que realitza l’arader és la feina de la qual ja n’obté el resultat directe. Tant és si es tracta d’una barrera d’ullastre per posar a una tanca, com una baldufa en miniatura feta amb el sistema de tornejat. Són moltes i variades les opcions que ofereix l’arader a l’hora de treballar aquest material, que pots veure detallades a l’apartat de Què faig. (podem posar un enllaç? no fa falta botó)