EINES DEL CAMP

Eines tradicionals del camp de Menorca

Des del mànec més petit per un càvec, fins a un pou de torn, passant per sínies, carros, forques, mesures, i també arades. Les eines del camp tradicionals encara es mantenen, i es veu en els establiments que demanen tenir una mostra de les eines més emprades. Tanmateix, amb la feina de recerca històrica aparellada, no hi ha eina coneguda o no, que no pugui sortir del taller amb feina i paciència.